Menn og kvinner dating site no

Rated 4.16/5 based on 988 customer reviews

Intuitivt ville en forvente at et dårlig fungerende forhold, preget av konflikter, kritikk og mangel på forståelse, har helt andre konsekvenser for livskvalitet enn et samliv preget av det motsatte: aksept, støtte og forståelse.

Det tas heller ikke alltid hensyn til de store forskjellene innenfor gruppen av enslige.

Blant dem som lever i dårlig fungerende forhold, er tre ganger så mange ensomme og deprimerte som blant de best fungerende.

Også denne sammenhengen er nokså lik for menn og kvinner, men kvinner oppgir at de er noe mer ensomme og deprimerte i samlivet, uansett samlivskvalitet.

Blant de enslige er det særlig de separerte som er utsatt for depresjon og forringet livskvalitet (Stack og Eshlemann 1998; Bromet mfl. De separerte er midt oppe i den ofte krisepregede prosessen med å håndtere et ekteskapsbrudd.

En studie av unge amerikanere skilte mellom ekteskap, samboerskap, «dating» med en fast person, «dating» med flere samtidig og å være helt uten partner. Tilfredsheten med livet stiger når en person får kjæreste, øker enda mer når han eller hun blir samboer, og får et ytterligere lite løft ved overgangen til ekteskap.

Om lag en av ti blant dem som lever i et godt fungerende samliv, er utilfreds med tilværelsen.

Det samme gjelder fire av ti blant dem som lever i samliv de opplever som dårlig.

Ifølge Reneflot og Mamelund (2011) er det de skilte enslige som er mest utsatt for depresjon og angst, og som har høyest bruk av ulovlige narkotiske stoffer.

De enslige som aldri har vært gift, har imidlertid vel så ofte opplevd vold.

Leave a Reply